loader image
Skip to content

Obrábění

Nabízíme zákazníkům výrobu třískově obráběných dílů od prototypu po sériovou výrobu. Výroba je primárně zaměřena na obráběné plastové díly. Na tuto výrobu navazuje také výroba svařovaných výrobků, ohýbaných a tvářených za tepla.

Naše výroba splňuje podmínky „Správné výrobní praxe“ (GMP) pro potravinářský průmysl“ pro dodávky dílů pro potravinářský průmysl.

Služby pro zákazníky

  • Konstrukce výrobků
  • Návrh/výběr vhodného druhu a modifikace materiálu 
  • lehká montáž dílů a skupin
  • 3D měření příp. skenování výrobku
  • balení výrobků dle požadavku zákazníka

Neustále hledáme cesty, jak zlepšovat řídící a výrobní procesy ve společnosti. Součástí procesu jsou také školení našich pracovníků.

Průběžně naše výrobní technologie doplňujeme a modernizujeme. K dispozici máme CNC technologie pro tří až pětiosé obrábění, soustružení. Disponujeme temperační pecí.

Realizujeme povrchovou úpravu dílů tryskáním.
Ve výrobě používáme CAD/CAM SW Solid Works, HSM Works, Alpha Cam, NCG Cam. Pro podporu řízení výroby je instalován MES systém.

Pokud požadujete vyrobit díl nebo realizovat výrobu vč. lehké montáže, obraťte se na naše obchodní oddělení.